Fastighetsvärdering

 

Fastighetsägande är förknippat med olika värderingssituationer. Med vår sakkunskap och erfarenhet får du en opartisk fastighetsvärdering i köp- och säljsituationer, vid arvskiften och avvittring samt vid säkerhets- och företagsarrangemang.

Fastighetsvärderingsobjekt

 

Vår fastighetsvärdering omfattar alla slags objekt. Vi gör värderingar bl.a. av lantbruksfastigheter, verksamhetslokaler, industrifastigheter, egnahemshus, fritidsfastigheter, fastigheter som används för turism, specialfastigheter, vårdinrättningar samt marksubstansområden och råmark. Vi gör också värderingar i samband med inlösen och landsvägsförrättningar samt bedömning av utvecklingskostnadsersättningar i anslutning till markanvändningsavtal och planläggning. Vi är också specialiserade på bedömning av olägenheter som påverkar en fastighets värde, såsom buller- och miljöstörningar. Till vårt serviceutbud hör också fastighetsvärdering av fastighetsfonder, med KHK-kompetens.

 

Ett bra sätt att värdera fastigheter

 

Våra opartiska fastighetsvärderare gör upp ett heltäckande och grundligt värderingsinstrument som innehåller egendomsdelarna specifiserade samt jämförelseköp och motiveringar. När vi gör upp värderingsinstrument följer vi föreskrifter om god fastighetsvärdering som godkänts av Centralhandelskammaren samt internationella IVS-standarder (International Valuation Standards).

Vi deltar aktivt i utvecklandet av fastighetsvärderingsbranschen bl.a. i Fastighetsvärderingsföreningen i Finland rf och genom att lära ut grunderna i värdering åt studerande.

 

Auktoriserad fastighetsvärderare (AKA)

 

Alla våra värderare är auktoriserade fastighetsvärderare (AKA). Auktoriseringssystemet upprätthålls och övervakas av Centralhandelskammaren. En AKA-värderare måste avlägga ett  auktoriseringsprov som förutsätter lämplig utbildning och minst tre års erfarenhet av fastighetsvärdering i praktiken. Auktoriseringen kräver regelbunden fastighetsvärdering och tillräcklig utbildning årligen.

 

Fastighetsvärderingsföretag

 

ArvoLex är ett registrerat fastighetsvärderingsföretag enligt lagen om fastighetsfonder.  

Vad är ett fastighetsvärderingsföretag?

    • Lagen om fastighetsfonder ger Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd fullmakten att registrera fastighetsvärderingsföretag.
    • I Finland finns endast sju fastighetsvärderingsföretag som är registrerade som sådana enligt lagen om fastighetsfonder. De verkar under tillsyn av fastighetsvärderingsnämnden och enligt de rekommendationer som dess regler förutsätter.
    • ArvoLex är en av dessa betydande huvudaktörer inom branschen.
OTA YHTEYTTÄ
close slider