Referenser

Lahtis ringväg

Lahtis ringväg

Värderingscentralen var med i landsvägsförrättningen för Lahtis ringväg, som är ett av de största vägprojekten som pågår för tillfället. Landsvägsförrättningen började redan år 2016 när vägområdena togs i besittning av inlösaren. Samtidigt började man behandla...

Ett egnahemshus köptvist

Ett egnahemshus köptvist

Värderingscentralen var ombud i en köptvist om ett egnahemshus där det var frågan om upphävande av köpet av ett fuktskadat objekt eller prissänkning. Med hjälp av expert- och värderingsutlåtanden uppnådde vår huvudman en märkbar prissänkning.

Ett egnahemshus entreprenadtvist

Ett egnahemshus entreprenadtvist

Värderingscentralen var ombud i ett ackordärende som gällde huruvida entreprenaden var rimlig och fullgjord vid byggandet av ett egnahemshus. Man förrättade syner och parterna satte ihop skrivelser med hjälp av ombud men kom inte till förlikning. Ärendet behandlades i...

Ägoreglering

Ägoreglering

Arviointikeskus var som ombud i en ägoreglering, där det var fråga om kontoersättningars rimlighet samt under ägoregleringen verkställda jordanskaffningar som ägoregleringens vederlagsjord. Huvudmannen fick med stödet av Arviointikeskus en betydande ändring till sina...

Arrendeavtalstvist

Arrendeavtalstvist

Värderingscentralen var ombud i en tvist som gällde giltigheten av ett arrendeavtal, där arrendatorn var huvudman. Med hänvisning till obligationsrättsliga och personliga skäl bestreds arrendeavtalets giltighet. Med Värderingscentralens stöd uppnådde parterna en...

Representation av gårdsbruksenhet

Representation av gårdsbruksenhet

Värderingscentralen företrädde en gårdsbruksenhet i avtalsförhandlingar rörande omfattande utvecklings- och samarbetsavtal med läroinrättningar. Förhandlingarna ledde till betydande avtal som inte bara tjänar avtalsparterna utan också regionens studerande och...

Förhandlingar för en fastighetssammanslutning

Förhandlingar för en fastighetssammanslutning

Vi hjälpte delägarna i en fastighetssammanslutning som grupp i förhandlingar som rörde sammanslutningens delning. Med hjälp av våra kompromissförslag och vår auktoriserade fastighetsvärderares värderingsutlåtande uppnådde delägarna ett slutresultat som alla var nöjda...

Internationellt arvskifte

Internationellt arvskifte

Värderingscentralens jurist var ombud i en situation där både arvlåtaren och arvtagarna bodde utomlands. Till arvet hörde en fastighet i Finland och den avlidnas kontotillgångar. Värderingscentralen skötte arvskiftet och lagfartsförfarandet för kunderna snabbt och...

OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot