Inlösningsförrättning

Våra experter biträdervid landsvägs- och inlösningsförrättningar från början till slutet av processen. Vi har bred och ingående kunskap och kompetens när det gäller inlösningsförrättningar. Vi sköter förhandlingarna och byråkratin i inlösningsprocessen för er, med stor sakkunskap. ArvoLex har hjälpt markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar i nästan 60 år.

Inlösningsförrättningsfasen

Vid inlösning är det bra att särskilt se till att ersättningskravet är välgrundat. Vi värderar alla förluster som drabbar er fastighet, skador och olägenheter, så att ni får full ersättning.

 

Ändringsansökan till inlösningsbeslut

 

Vid behov fortsätter våra jurister att sköta ert ärende i jorddomstolen, ifall beslutet vid inlösningsförrättningen inte följer gängse ersättningspraxis. I jorddomstolen förs er talan av jurister som är insatta speciellt i intressebevakning.

 

Frivilliga förhandlingar

Vi biträderockså vid de frivilliga förhandlingar som hålls före inlösningsförrättningen, till exempel när det gäller byggnader som ska inlösas utgående från en vägplan. Vid behov sköter vi anmärkningar  angående vägplaner och inlösningstillstånd för er räkning. Våra experter bistår också vid andra lantmäteriförrättningar (klyvning, styckning, inlösen av tomtdel/landhöjningsmark, förrättning av enskild väg).

OTA YHTEYTTÄ
close slider