Huvudkontor Espoo

Norrskensvägen 8 A, 02100 ESBO

(byrån är belägen i Esbo stadsteaters hus, 5 vån.)

Vår elektroniska faktureringsadress

E-faktureringsadress: 003701142596
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod i banknätverk: DABAFIHH*
Fakturamottagning per e-post till skanningstjänst
Adress för fakturor per e-post: 01142596@scan.netvisor.fi

E-post

kundservice@arvolex.fi

FO-nummer

0114259-6

Telefonnummer

+358 (0)20 7411 050

Seinäjoki

Huhtalantie 2

60220 SEINÄJOKI

Uleåborg

Järnvägsgatan 16 C 22

90100 ULEÅBORG

 

Experterna

Responsive image

Antti Orama

Värderingschef

Esbo


Värderingschef, AKA, KHK

 

Antti Orama gör alla slags fastighetsvärderingar för kunderna och biträderdem med ersättningsbedömningar som gäller landsvägs- och inlösningsförrättningar.

 

Antti är specialiserad på värdering av kontorsfastigheter, jord- och skogsbruksfastigheter och stadsmark samt på ersättningsbedömning vid landsvägs- och inlösningsförrättningar.

 

Antti har examen från Tekniska högskolan. Han började arbeta för ArvoLex 1989. Tidigare var han lantmäteriingenjör på Lantmäteriverket. Antti har varit auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) sedan 1996 och en av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare (KHK) sedan 2010.

Språk:

 

finska, svenska, engelska

 

Expertis:

 

fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Responsive image

Elina Lindvall

Verkställande direktör, jurist

Esbo, Åbo


Verkställande direktör, jurist, rättegångsbiträde med tillstånd, offentligt köpvittne, AFM

Elina Lindvall bistår kunder särskilt i frågor som gäller familje- och kvarlåtenskapsrätt samt fastighetsrelaterade ärenden. Hon har lång och bred erfarenhet från olika rättsområden samt från rättegångsprocesser i olika rättsinstanser och domstolar. Hon har också speciellt bred erfarenhet av medling. Elina är känd för att vara en effektiv och sakkunnig boutrednings- och skiftesman för dödsbon, och hon fungerarar också som biträde för våra kunder vid avvittring och åtskiljande av egendom, i vårdnadstvister samt i boutredningar och arvskiften. Hon har under sin karriär med god framgång skött många tvister gällande fastighets- och bostadsaffärer. Elina gör även upp intressebevakningsfullmakter, testamenten, äktenskapsförord, bouppteckningar, gåvobrev, köpebrev, samt avvittrings- och arvskiftesdokument, alltid med beaktande av kundens specifika önskemål och behov. Du kan även vända dig till Elina om du behöver en företrädare i en brottmålsrättegång.

Elina har examen från Åbo universitet. Till ArvoLex kom hon från Eversheds Advokatbyrå år 2023. Innan dess har hon även samlat arbetserfarenhet från bland annat fastighetsförvaltnings- och fastighetsförmedlingsbranschen, en bank och Skatteförvaltningen. Elina har utfört domstolspraktik och har även behörighet att fungera som offentligt köpvittne och auktoriserad fastighetsförmedlare.

Språk:

finska,  engelska

Expertis:

fastigheter, miljö, familj och arv, tvister

Responsive image

Ellinor Sundqvist

Jurist

Seinäjoki, Vasa


Jurist, rättegångsbiträde med tillstånd, offentligt köpvittne

Ellinor Sundqvist bistår kunder inom ett brett spektrum av juridiska områden, särskilt i frågor som gäller fastighets- och miljörätt. Tyngdpunkten i hennes expertis är även inom familje- och arvsrätt.

Ellinor har examen från Helsingfors universitet. Till ArvoLex kom hon från Vasa Andelsbank år 2023. Innan dess har hon även samlat arbetserfarenhet från Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf. Ellinor har avlagt Finlands Advokatförbunds advokatexamen. Ellinor fungerar även som offentligt köpvittne och rättegångsbiträde med tillstånd.

Språk:

svenska, finska, engelska

Expertis:

fastigheter, miljö, familj och arv

Responsive image

Eve

Välfärdschef

Esbo


Eve

Vuf, jag heter Eve, och jag är kontorets välfärdschef

Jag är en riktigt glad svansviftare och allas vän.

Jag skulle älska att få komma till jobbet varje dag för att ge tassterapi till mina lagkamrater.  Jag kan inte alltid vara med på kontoret, för ibland håller jag sällskap åt mina storsyskon där hemma.

Min specialitet är att göra mina lagkamrater glada, undersöka allt och alla, småäta godbitar och sussa sött på möten. Jag har fått höra att jag är en helt oemotståndlig välfärdschef.

Om du kommer på besök på vårt kontor så är jag kanske där och välkomnar dig
Du får krafsa mig!

Responsive image

Matti Äijälä

Fastighetsvärderare

Esbo


Värderingsexpert, DI, AKA, KHK, AFM

 

Matti Äijälä gör värderingar på alla slags fastigheter. Tyngdpunkten ligger på landsortsfastigheter (lantegendomar, fritidsbostäder, egnahemshus) samt kontorsfastigheter. Matti biträderockså markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar och gör ersättningsbedömningar i samband med samhällstekniskt byggande.

 

Matti har examen från Aalto-universitetet. Han har arbetat på ArvoLex sedan 2012. Förut har han jobbat för ett universitet, en stad och Lantmäteriverket. Han har varit auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) och en fastighetsvärderare godkänd av Centralhandelskammaren (KHK) sedan 2014.

 

Språk:

 

finska, engelska

 

Expertis:

 

fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Responsive image

Pipsa Mörn

Chefsjurist

Esbo, Nagu


Chefsjurist, vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd, Executive Master of Business Administration (EMBA)


Pipsa Mörn bistår kunder inom ett brett spektrum av juridiska områden, särskilt i frågor som gäller fastighets- och miljörätt, jord- och skogsbruk och i byggnadstvister. Tyngdpunkten i hennes expertis är förhandskartläggning av risker, avtalsförhandlingar, skatterätt, arbetsrätt samt biträdande i tvistemål vid domstol. Pipsa bistår även kunder i rättegångar och förlikningar och verkar som föreläsare på skolningar.

Pipsa har juris magisterexamen från Åbo universitet. Till värderingscentralen kom hon från Finlands Skeppsbefälsförbund år 2023. Innan det har hon arbetat på bland annat juridiska byråer, skatteverk och banker. Pipsa har utfört domstolspraktik i Österbottens tingsrätt och är rättegångsbiträde med tillstånd. Pipsa har även Executive MBA examen från Hulls universitet.

Språk:

finska, svenska, engelska

Expertis:

fastigheter, miljö, tvistemål, jord- och skogsbruk, arbetsrätt, skatterätt

Responsive image

Sirpa Haapanen

Förvaltningschef

Esbo


Förvaltningschef

 

 

 

 

Responsive image

Valte Maaninka

Värderingsexpert

Uleåborg


Värderingsexpert, lantmäteriingenjör (YHS)

Valte Maaninka jobbar i vår Uleåborg byrå och sköter olika fastighetsvärderingsituationer. 
Han bistår markägare i landsvägs- och inlösningsförrättningar.
Valte studerade lantmäteri på Lapplands yrkeshögskola och blev lantmäteriingenjör i början av 2022.
På ArvoLex började han 2022.


Språk:

finska, engelska

Expertis:

intressebevakning, fastighetsvärdering, projekttjänster

 

 

 

Responsive image

Vesa Hakola

Fastighetsvärderare

Esbo


Värderingsexpert, AKA, områdeschef

Vesa Hakola gör värderingar på alla slags fastigheter. Tyngdpunkten ligger på landsortsfastigheter, lantegendomar, fritidsbostäder, egnahemshus och kontorsfastigheter. Han biträderockså markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar och gör ersättningsbedömningar i samband med samhällstekniskt byggande.


Vesa har studerat vid Tekniska högskolan. Han har arbetat på ArvoLex sedan 1989. Förut har han jobbat på Lantmäteriverket och för en kommun. Han är auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) sedan 2004.Expertis:


fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Kontakta oss

Uleåborg

Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Uleåborg

Uleåborg

Rautatienkatu 16, 90100 Oulu, Finland

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki, Finland

Huvudkontor

Revontulentie 8 A
02100 ESPOO

Huvudkontor

Revontulentie 8, 02100 Espoo, Finland

Uleåborg

Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Uleåborg

Uleåborg

Rautatienkatu 16, 90100 Oulu, Finland

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki, Finland

Huvudkontor

Revontulentie 8 A
02100 ESBO

Huvudkontor

Revontulentie 8, 02100 Espoo, Finland

OTA YHTEYTTÄ
close slider