Tjänster

Juridiska tjänster och juridisk rådgivning

Våra jurister betjänar privatpersoner och företag i hela landet. Våra specialområden är planläggning, fastighetstvister, samägande, avtalsrätt, familje- och kvarlåtenskapsrätt samt miljörätt. Vi arbetar alltid kundorienterat och effektivt. Vårt mål är att uppnå den lösning som är bäst för kunden.

Inlösningsförrättning

Våra experter biträdervid landsvägs- och inlösningsförrättningar från början till slutet av processen. Vi har bred och ingående kunskap och kompetens när det gäller inlösningsförrättningar. Vi sköter förhandlingarna och byråkratin i inlösningsprocessen för er, med stor sakkunskap. ArvoLex har hjälpt markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar i nästan 60 år.

Fastighetsvärdering

Fastighetsägande är förknippat med olika värderingssituationer. Med vår sakkunskap och erfarenhet får du en opartisk fastighetsvärdering i köp- och säljsituationer, vid arvskiften och avvittring samt vid säkerhets- och företagsarrangemang.

Projekttjänster

Vi förhandlar för er med markägarna om nyttjanderättsavtal som behövs för vattenförsörjnings- och ellinjer samt jordkablar. Vi har fått en positiv image med våra projektmetoder genom att handla på ett sätt som beaktar båda avtalsparterna. God kännedom om avtals- och ersättningspraxis samt om beställarens behov garanterar effektiva tjänster!

OTA YHTEYTTÄ
close slider