Projekttjänster

Vi förhandlar för er med markägarna om nyttjanderättsavtal som behövs för vattenförsörjnings- och ellinjer samt jordkablar. Vi har fått en positiv image med våra projektmetoder genom att handla på ett sätt som beaktar båda avtalsparterna. God kännedom om avtals- och ersättningspraxis samt om beställarens behov garanterar effektiva tjänster!

Vi bedömer ersättningar för förluster, olägenheter och skador i anslutning till placeringsavtal. Vi upprättar årligen hundratals frivilliga nyttjanderättsavtal och gör tillhörande bedömningar på egendomar runtom i landet.

Vad tjänsten innehåller skräddarsys enligt kundens behov. Den kan innehålla till exempel

 

  • undersökningstillstånd
  • informerande om projektet och tidtabellen åt markägarna
  • terrängsyn gjord av en fastighetsvärderare
  • ersättningsbedömningar på de enskilda egendomarna
  • avtalsförhandlingar och upprättande av nyttjanderättsavtal med markägarna
  • andra behövliga utredningar och åtgärder.

Genom att i avtalsärenden utnyttja vår projekttjänst kan ni försnabba planerings- och byggprocessen märkbart och satsa era resurser på annan viktig verksamhet. Ni har tillgång till våra AKA-värderare och jurister, som är specialiserade på fastighets- och miljörätt.

Genom att upprätta ett frivilligt nyttjanderättsavtal kan projektets genomförare undvika tillstånds- och inlösningsförfarandet. Våra trumfkort är snabbhet, flexibilitet, kostnadseffektivitet och en positiv image.

OTA YHTEYTTÄ
close slider