Företaget

En juridisk byrå för Dig

Fastighetsvärdering, juridiska tjänster och värderingstjänster från början till slut med yrkesskicklighet

”Vi förhåller oss jordnära till kunden och våra experter strävar till att sköta sina uppdrag försonligt och opartiskt till kundens bästa.”

Vi erbjuder våra kunder

  • individuell service: vi bemöter kunden på ett sätt som ger mervärde
  • kostnadseffektiv service: inbesparingar åt kunden
  • brett kunnande: våra jurister och fastighetsvärderare har lång erfarenhet av kunduppdrag runtom i landet
  • en unik och annorlunda helhet: kunden får alla juridiska tjänster och fastighetsvärderingar från samma ställe
  • heltäckande nätverk: vi har den nyaste informationen om fastighets- och miljörätt samt om fastighetsvärdering till nytta för kunden
  • modern kundbetjäning: tidsbesparande och flexibel till förmån för kunden
  • betjäning på svenska, finska och engelska: färdighet att sköta internationella uppdrag 
  • mervärdet av ett expertföretag som är respekterat inom branschen

Våra värderingar

 

Målmedvetenhet = Vi skapar mervärde åt våra kunder på ett högklassigt sätt och följer upp resultaten.

Ansvarsfullhet  = Vi är värda våra kunders och samarbetspartners förtroende.

Jordnära betjäning  = Vi lär känna våra kunder och kommunicerar på klarspråk.

Sociala kontakter   = Vi skapar nätverk, samarbetar och påverkar till förmån för våra kunder.

Kvalitet  = Vi skapar ny bättre praxis inom fastighets-, miljörätts- och fastighetsvärderingsbranschen.

Tidsenlighet  = Vi strävar efter att utvecklas och följa med vår tid: vi reagerar på förändringar i verksamhetsmiljön.

 

OTA YHTEYTTÄ
close slider