Vi hjälpte delägarna i en fastighetssammanslutning som grupp i förhandlingar som rörde sammanslutningens delning. Med hjälp av våra kompromissförslag och vår auktoriserade fastighetsvärderares värderingsutlåtande uppnådde delägarna ett slutresultat som alla var nöjda med. På det sättet undveks en tung och osäker fastighetsklyvning.

OTA YHTEYTTÄ
close slider