ArvoLex on mukana Lahden kehätien maantietoimituksessa, joka on suurimpia parhaillaan rakenteilla olevia tiehankkeita. Maantietoimitus alkoi jo vuonna 2016, jolloin tiealueet otettiin haltuun lunastajan toimesta. Samalla ryhdyttiin käsittelemään maapohjakorvauksia sekä korvauksia koskien tien alle jääviä rakennuksia. ArvoLex järjesti syksyllä 2016 alueen maanomistajille maanomistajatilaisuuden, jossa lakiasiaintoimisto kertoi palveluistaan sekä siitä, millaista apua olisi saatavilla maanomistajille hankkeen aikana. Kiinnostus oli suurta varsinkin Hollolan puolella, ja moni maanomistaja valtuuttikin ArvoLexin hoitamaan maitaan koskevaa asiaa.

Keväällä 2017 alettiin käsitellä korvauksia koskien erillistoimituksessa tiealueen alle jääviä rakennuksia, ja näistä annettiin päätökset loppuvuodesta 2017. Lahden kehätien alle jäi yhteensä toistakymmentä omakotitaloa, joista suurimmasta osasta oli tehty vapaaehtoiset kaupat jo ennen toimituksen alkamista. ArvoLex auttoi maanomistajia mielellään myös näissä ennen varsinaista toimitusta tapahtuvissa neuvotteluissa.

Maapohjakorvauksien korvausvaatimukset päämaantietoimituksen osalta tuli jättää keväällä 2017. ArvoLex laati valtaosan toimitukseen liittyvistä vaatimuksista. Lunastaja (ELY-keskus) antoi oman vastineensa korvausvaatimuksiin, minkä jälkeen lunastustoimikunta teki korvausvaatimusten, lunastajan vastineen ja omien tutkimustensa perusteella korvauspäätöksen loppuvuodesta 2017. Korvausten taso jäi toimituksessa niin alhaiseksi, että osa maanomistajista päätti ArvoLexin avustamana valittaa korvauksista maaoikeuteen, jossa niihin haetaan korotusta. Asiaa käsiteltiin maaoikeudessa loppuvuodesta 2018.

Tässä vaiheessa maantietoimituksessa on käsitelty siis vain maapohjan ja lunastettujen rakennusten korvauksia. Maantietoimituksen II-vaiheessa, joka alkaa tien valmistumisen jälkeen 2020-luvun alussa, käsitellään tiehankkeesta aiheutuneita haittoja ja vahinkoja. ArvoLex on tällöin taas mukana auttamassa maanomistajia saamaan parhaan mahdollisen korvauksen kärsimistään haitoista ja vahingoista.

OTA YHTEYTTÄ
close slider