Tuulivoimalan ja aurinkopuiston vuokrasopimus ja rakentaminen maanomistajan kannalta

Asiantuntija avuksesi tuulivoimalan ja aurinkopuiston vuokrasopimuksen neuvotteluun, kilpailuttamiseen ja vuokran hinnoitteluun

Tuulivoimalan vuokrasopimuksen neuvottelu

ArvoLexin asiantuntijat voivat avustaa sinua tekemällä hintaselvityksen ihan yksittäiseenkin tuulivoimalan vuokrasopimukseen ja avustaa sinua neuvotteluissa. Hoidamme myös laajoja sopimusneuvotteluja maanomistajaryhmien ja tuulivoimayhtiön välillä. Meillä on ajantasainen tieto tuulivoimalan vuokrahinnoittelusta sekä erilaisista sopimusmalleista. Kiinteistöarvioijamme ja lakimiehemme voivat tarkastaa vuokrasopimuksesi sisällön ja neuvotella ehtojen sisällöt sinun tilanteessasi oikeiksi. Maanomistajan on tärkeää saada oikea riittävä korvaus ja välttää riitatilanteet ajan kuluessa.

Tuulivoimalan vuokrahinnoittelu

Maanomistajille tarjotaan Suomessa neljää erilaista tuulivoimalan vuokrahinnoitteluun perustuvaa sopimusta:

– kiinteä tuulivoimalakohtainen sopimus (€/voimala), jossa ei huomioida esim. suunnitteluaikana kasvavaa voimalakokoa
– kiinteää rakennetun tuulivoimalan kokoon sidottua sopimusta (€/rakennettu MW)
– tuulivoimalan nettotuotosta (myytävä sähkön arvo) laskettua prosenttituottoa (% x voimalan nettotuotto)
– tai toisen ja kolmannen kohdan muodostamaa yhdistelmävuokraa, jossa tuulivoimalan kokoon perustuva vuokra antaa minimivuokran ja tuottoon perustuva %-tuotto hyvänä tuotantovuotena mahdollisen maksimivuokran.

Kun tuulivoimalahankkeisiin liittyy myös paljon muita korvauksia, on maanomistajan haasteellista hahmottaa, onko hänelle tarjottu sopimus oikean suuruinen, ja maksetaanko siinä korvausta kaikista niistä asioista, joista korvausta hyvässä tuulivoiman vuokrasopimuksessa maksetaan.

Tuulivoima-alueiden kiihtynyt hankinta sekä hinta- ja sopimuserot tuulivoimahankkeissa

Viimeisten vuosien aikana tuulivoima-alueiden hankkiminen on kiihtynyt todella nopeasti. Kun tuulivoima-alueiden kysyntä on kasvanut, on alalle tullut paljon uusia yrityksiä jakamaan tuulivoimahankkeista saatavaa pottia. Tämä on aiheuttanut sen, että vuokrasopimusten hintatarjonnoissa voi olla todella suuria, jopa 2–3 kertaisia hintaeroja toisiaan vastaavien tuulivoimahakkeiden välillä. Kun tuulivoimasopimukset ovat kahden osapuolen tekemiä salassa pidettäviä sopimuksia, ei yksityisellä maanomistajalla ole juurikaan mahdollisuutta saada tietoon sopimusten hintatietoja ja muita ehtoja.

Miten voimme auttaa sinua tuulivoimaan liittyvissä asioissa?

ArvoLexin asiantuntijat tarjoavat maanomistajille apua yksittäiseenkin vuokrasopimuksen neuvotteluun. Paras lopputulos saadaan neuvottelussa, johon saamme valtuutuksen mahdollisimman suurelta maanomistajajoukolta. Kun edustamme suurta yhtenäistä aluetta, voimme kilpailuttaa hankkeen eri tuulivoimayhtiöillä. Näin saamme valittua alueelle toimimaan hyvän tuulivoimayhtiön ja voimme neuvotella maanomistajille parhaat mahdolliset tuulivoimalan vuokrahinnat.

  • Meillä on asiasi hoitamiseksi ajantasainen tieto tuulivoimalan vuokrahinnoittelussa sekä erilaisista sopimusmalleista
  • Teemme tarvittaessa hintaselvityksen tuulivoimalan vuokrasopimukseen
  • Avustamme sinua tai maanomistajaryhmäänne neuvotteluissa tuulivoimayhtiön edustajien välillä
  • Tarkastamme sopimuksesi sisällön ja neuvottelemme ehdot sinun tilanteessasi oikeiksi
  • Asiantuntijamme tekemän sopimuksen tarkastuksen jälkeen etusi on turvattu mahdollisessa sopimustulkinnan riitatilanteessa

Aurinkovoimalan vuokrasopimuksen neuvottelu 

Aurinkovoima-alueiden, aurinkopuiston, neuvottelut ovat sisällöltään hyvin samanlaiset tuulivoimalan sopimusneuvottelun kanssa. ArvoLexillä on pitkäaikaista kokemusta uusiutuvaan energiaan liittyvistä sopimusneuvotteluista, tuntemus markkinoista sekä kokemus joukkovoiman tuomaan etuun yksittäiseen maanomistajaan verrattuna. Sopimusneuvotteluihin voidaan sisällyttää myös lakimiestemme sopimustarkastaminen.

Aurinkovoiman sopimusneuvottelu

Aurinkovoima-alueista, aurinkopuistoista, maksetaan niiden toiminta-ajalta hehtaarikohtaista vuosivuokraa, aurinkovoiman nettotuottoon sidottua %-pohjaista vuokraa tai näiden yhdistelmää. Vuokratavat ja niiden tasot sovitaan neuvottelussa, samoin myös suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät muut korvaukset.

Miten voimme auttaa sinua aurinkovoimaan liittyvissä asioissa?

Aurinkovoimaa koskevia sopimusneuvotteluja on ArvoLexissä käyty pääosin muutaman viimeisen vuoden aikana. Jo tältä ajalta olemme huomanneet sen, että tarjottujen sopimusten hinnoissa ja sopimusehdoissa on suuria eroja. Kun myös sopimuksia tarjoavat yhtiöt ovat osittain alalla toimivia uusia yhtiöitä, maanomistaja ei yksin pääse aina parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen vuokrasopimusneuvottelussa.

Usein suurenkin aurinkovoima-alueen sopimusneuvottelu koskee vain yhtä tai korkeintaan muutamaa maanomistajaa. Koska aikaisempien sopimusten hintatasoista ja sopimusten sisällöistä ei löydy tietoa, maanomistaja joutuu yleensä neuvotteluun ilman mitään lähtötietoja. Asiantuntija-avun palkkaaminen ArvoLexistä varmistaa sopimusneuvottelulle hyvän lopputuloksen.

Palveluumme kuuluu mm.:

  • Tarjotun aurinkovoimasopimuksen hintatason selvittäminen
  • Neuvottelutavoitteen asettaminen ja siitä sopiminen maanomistajan kanssa
  • Sopimusneuvottelu ja/tai
  • Sopimuskilpailutus valittujen yhtiöiden välillä
  • Sopimuksen sisältötarkastus sopimusoikeuteen perehtyneen lakimiehen tekemänä

Olkaa yhteydessä, niin laadimme kanssanne yhdessä teille sopivan palvelupaketin aurinkovoimaa koskevaan sopimusneuvotteluun.

Keneen voit ottaa yhteyttä tuulivoimaan ja aurinkovoimaan liittyvissä asioissa?

Voit ottaa yhteyttä kaikkiin kiinteistöarvioijiimme ja lakimiehiimme. Ensimmäisen yhteydenottosi jälkeen asiantuntijamme selvittää tilanteen kanssasi ja saat heti alustavaa tietoa siitä, miten tilanteessasi on kannaltasi parhainta edetä. Voit kysyä myös naapureilta, onko tuulivoimayhtiö ollut heihinkin yhteydessä. Parhaimmassa tapauksessa muitakin alueesi maanomistajia on jo ottanut ArvoLexin sopimusneuvottelupalvelun käyttöönsä ja varmistanut itselleen huolettoman etenemisen neuvotteluissa ja mahdollisuuden parhaisiin mahdollisiin korvausehtoihin.

OTA YHTEYTTÄ
close slider