ArvoLex var med i landsvägsförrättningen för Lahtis ringväg, som är ett av de största vägprojekten som pågår för tillfället. Landsvägsförrättningen började redan år 2016 när vägområdena togs i besittning av inlösaren. Samtidigt började man behandla markersättningarna och ersättningar för byggnader som blev under vägen. ArvoLex ordnade ett markägarmöte hösten 2016, där den juridiska byrån berättade om sina tjänster och om hurudan hjälp markägarna kunde få under projektet. Intresset var stort särskilt i Hollola och många markägare befullmäktigade ArvoLex att sköta det som gällde deras mark.

Våren 2017 började man behandla ersättningarna för de hus som blev under vägbygget i en separat förrättning och besluten gavs i slutet av 2017. Sammanlagt mer än tio egnahemshus blev under Lahtis ringväg. Största delen av dem hade sålts frivilligt redan innan förrättningen började. ArvoLex hjälpte gärna markägarna också i dessa förhandlingar som hölls före den egentliga förrättningen.

Markersättningskraven för huvudlandsvägsförrättningen skulle lämnas in våren 2017. ArvoLex utarbetade de flesta kraven i anslutning till förrättningen. Inlösaren (NTM-centralen) gav sitt svar på ersättningskraven, varefter inlösningskommissionen fattade ett ersättningsbeslut i slutet av 2017, utifrån ersättningskraven, inlösarens svar och sina egna undersökningar. En del av markägarna beslöt sig för att med hjälp av ArvoLex överklaga ersättningsbeslutet hos jorddomstolen, som gav sin dom hösten 2018.

Tills vidare har alltså endast ersättningar som gäller marken och inlösta byggnader behandlats i landsvägsförrättningen och jorddomstolen. I fas II av landsvägsförrättningen, som börjar när vägen blivit klar i början av 2020-talet, behandlas olägenheter och förluster som orsakats av vägbygget. Då är ArvoLex igen med och biträder markägarna att få bästa möjliga ersättning för de olägenheter och förluster de åsamkats.

Mer information om projektet ger värderingsexpert Matti Äijälä 0400 157 175 / matti.aijala@arvolex.fi

OTA YHTEYTTÄ
close slider