Kiinteistöarviointipalvelumme asianajajille ja lakimiehille

 

Asianajotoimeksiannon yhteydessä lakimiehet törmäävät usein tilanteisiin, joissa he joutuvat ottamaan kantaa kiinteistön arvoon. Kun toimeksiantona on harvoin kiinteistön myynti, joudutaan kiinteistön arvo määrittelemään arvioimalla. Kiinteistön arvon määrittely kannattaa antaa ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistönarvioijan tehtäväksi.

 

Perheoikeudelliset tilanteet

Perintöön liittyvissä tilanteissa tarvitaan näkemys omaisuuden arvosta perunkirjoitusta ja perinnönjakoa varten. Riippuen osakkaiden suunnitelmista omaisuuden käyttämisen suhteen, on tärkeää, että prosessin eri vaiheissa käytetään arvoja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia. Jos kohde on tarkoitus myydä, on perunkirjoituksessa tarkoituksenmukaista käyttää korkeampaa arvoa kuin tilanteessa, jossa omaisuus jää pesän tai sen osakkaan omistukseen.

Mikäli kyseessä on yhteinen maatila, jää se osituksen yhteydessä pääsääntöisesti toiselle, jolloin yhtäältä tilan toimintamahdollisuuksien turvaaminen ja toisaalta oikeudenmukaisen korvauksen määrittely on tärkeää.

 

Yhtiöoikeudelliset tilanteet

Erilaisissa yhtiöissä tulee tilanteita, joissa niiden omistamien kiinteistöjen arviointi tulee tarpeelliseksi.
Arvioimme vuosittain kymmeniä erityyppisiä ja -kokoisia toimitilakohteita toimistohuoneista suuriin teollisuuslaitoksiin, joten tuntemuksemme niiden markkinoista on erinomainen.

 

Lunastustilanteet

Avustamme maanomistajia erilaisissa maanteiden, voimalinjojen ym. rakentamiseen liittyvissä lunastustoimituksissa 60 vuoden kokemuksella. Kun asiakkaanne joutuu tällaiseen tilanteeseen, kannattaa pyytää apua kiinteistöarvioijaltamme. Aikaisemmissa arviointitilanteissa ja lunastusmenettelyissä keräämämme tietoaineisto on ainutlaatuinen.

 

Oikeudenkäynnit

Kiinteistöjen arvoja käsitellään erilaisissa tuomioistuimissa vireillä olevissa oikeusjutuissa. Asiantuntijamme ovat tällöin käytettävissä perustelemaan oikeudelle kohteen oikean arvon.

 

Rahoitustilanteet

Kiinteistöt sopivat erinomaisesti lainojen vakuudeksi. Kun päämiehesi tarvitsee kohteestaan luotettavan vakuusarvion, käänny puoleemme. Laadimme kohteesta yksityiskohtaisen arvion, jonka rahoituslaitokset hyväksyvät.

 

Arviointipalvelun käyttäminen helpottaa omaa työtäsi

Kun asiantuntijamme huolehtii omaisuuden arvioinnista, voit itse paremmin keskittyä tapauksen juridisiin ongelmiin.

Arviointitoimeksiannon yhteydessä kartoitetaan tehtäväsi edellyttämä arviointitarve, sen laajuus ja tarkkuus. Ne voivat vaihdella tapauksesta riippuen, ja asiantuntijamme osaa kertoa, millainen palvelu sopii parhaiten juuri sinulle.

Keskuskauppakamarin hyväksymät auktorisoidut kiinteistönarvioijamme ovat käytettävissäsi kaikissa arviointitilanteissa ja kaikkialla Suomessa.

 

Luottamuksellisuus

Palvelumme on ehdottoman luottamuksellista. Voitte luottaa siihen, että arvioinnin yhteydessä esille tulevat tiedot jäävät vain asiantuntijamme tietoon.

 

Riippumattomuus

Olemme rahalaitoksista riippumaton palveluyhtiö, joka ei myöskään välitä kiinteistöjä. Tämä mahdollistaa arviointityön, joka ei pyri kohteen yli- tai aliarvostukseen, vaan aina tuloksena on arvioijan näkemys kohteen oikeasta arvosta.

Koska kohteet harvoin sijaitsevat toimipisteidemme välittömässä läheisyydessä, olemme useimmiten sopivasti ulkopuolinen asiantuntija, jolla ei ole sellaisia paikallisia sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa arvioinnin lopputulokseen.

 

Kiinteistömarkkinoiden tuntemuksemme

Kokeneet kiinteistönarvioijamme tuntevat kiinteistömarkkinat kautta maan. meillä on toimeksiantoja joka vuosi ympäri Suomen, ja tunnemme näin markkinatilanteen maan eri puolilla.

Mikä on kiinteistönarviointiyhteisö?

  • Kiinteistörahastolaki antaa Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnalle valtuuden rekisteröidä kiinteistönarviointiyhteisöjä.
  • Suomessa on vain seitsemän kiinteistörahastolain mukaan rekisteröityä kiinteistönarviointiyhteisöä, jotka toimivat kiinteistönarviointilautakunnan valvonnan alla ja sen sääntöjen edellyttämien suositusten mukaan.
  • ArvoLex on yksi näistä alan merkittävistä päätoimijoista.
OTA YHTEYTTÄ
close slider