ArvoLex on avustanut asiakkaitaan useissa ympäristölupa-asioissa. Tapauksissa on usein kyse siitä, aiheuttaako suunniteltu toiminta naapureille naapuruussuhdelaissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta tai aiotaanko hankkeessa hyödyntää ympäristönsuojelulain edellyttämää parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kohtuutonta rasitusta naapureille voi aiheutua esim. haitallisista aineista, hajusta, melusta ja tärinästä. Ympäristönsuojelulain mukainen paras käyttökelpoinen tekniikka tarkoittaa mm. mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä.

OTA YHTEYTTÄ
close slider