ArvoLex företrädde en gårdsbruksenhet i avtalsförhandlingar rörande omfattande utvecklings- och samarbetsavtal med läroinrättningar. Förhandlingarna ledde till betydande avtal som inte bara tjänar avtalsparterna utan också regionens studerande och jordbruk.

OTA YHTEYTTÄ
close slider