ArvoLex var ombud i ett ackordärende som gällde huruvida entreprenaden var rimlig och fullgjord vid byggandet av ett egnahemshus. Man förrättade syner och parterna satte ihop skrivelser med hjälp av ombud men kom inte till förlikning. Ärendet behandlades i både tingsrätten och hovrätten, varefter vår huvudman fick en positiv dom och kunde fortsätta sin entreprenörsverksamhet.

OTA YHTEYTTÄ
close slider