Lahtis ringväg

Lahtis ringväg

ArvoLex var med i landsvägsförrättningen för Lahtis ringväg, som är ett av de största vägprojekten som pågår för tillfället. Landsvägsförrättningen började redan år 2016 när vägområdena togs i besittning av inlösaren. Samtidigt började man behandla markersättningarna...
Ett egnahemshus köptvist

Ett egnahemshus köptvist

ArvoLex var ombud i en köptvist om ett egnahemshus där det var frågan om upphävande av köpet av ett fuktskadat objekt eller prissänkning. Med hjälp av expert- och värderingsutlåtanden uppnådde vår huvudman en märkbar prissänkning.
Ett egnahemshus entreprenadtvist

Ett egnahemshus entreprenadtvist

ArvoLex var ombud i ett ackordärende som gällde huruvida entreprenaden var rimlig och fullgjord vid byggandet av ett egnahemshus. Man förrättade syner och parterna satte ihop skrivelser med hjälp av ombud men kom inte till förlikning. Ärendet behandlades i både...
Ägoreglering

Ägoreglering

ArvoLex var som ombud i en ägoreglering, där det var fråga om kontoersättningars rimlighet samt under ägoregleringen verkställda jordanskaffningar som ägoregleringens vederlagsjord. Huvudmannen fick med stödet av ArvoLex en betydande ändring till sina...
Arrendeavtalstvist

Arrendeavtalstvist

ArvoLex var ombud i en tvist som gällde giltigheten av ett arrendeavtal, där arrendatorn var huvudman. Med hänvisning till obligationsrättsliga och personliga skäl bestreds arrendeavtalets giltighet. Med ArvoLexs stöd uppnådde parterna en förlikning i...
Representation av gårdsbruksenhet

Representation av gårdsbruksenhet

ArvoLex företrädde en gårdsbruksenhet i avtalsförhandlingar rörande omfattande utvecklings- och samarbetsavtal med läroinrättningar. Förhandlingarna ledde till betydande avtal som inte bara tjänar avtalsparterna utan också regionens studerande och...
OTA YHTEYTTÄ
close slider