ArvoLexs jurist var ombud i en situation där både arvlåtaren och arvtagarna bodde utomlands. Till arvet hörde en fastighet i Finland och den avlidnas kontotillgångar. ArvoLex skötte arvskiftet och lagfartsförfarandet för kunderna snabbt och kostnadaseffektivt utan förberedelse av onödiga dokument: det behövdes till exempel inget finskt bouppteckningsinstrument.

OTA YHTEYTTÄ
close slider