Juristimme toimi käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana yli 20 vuotta jakamattomana olleessa kuolinpesässä. Toistuvista neuvotteluista huolimatta osakkaat eivät olleet onnistuneet sopimaan, miten kuolinpesä, johon kuului merkittävä metsäomaisuus, jaetaan. Lopulta yksi osakkaista haki käräjäoikeudelta pesänjakajamääräystä ArvoLexin juristille. Kahden pesänjakokokouksen jälkeen pesä metsineen jaettiin osakkaiden kesken sovinnollisissa merkeissä.

OTA YHTEYTTÄ
close slider