ArvoLex toimi osakkaiden yhteishallintoaikana antaman valtuutuksen nojalla pesänjakajana, jolloin saavutettiin kaikkien hyväksymä jakoratkaisu. Perinnönjaon ja avioliittolain säännösten asianmukainen soveltaminen ja joustava menettely kaikkien eduksi takasi oikean ratkaisun. Jaon ongelmakysymyksenä ilmeni erimielisyys omaisuuden arvioinnista, sekä epäselvyys irtaimistosta. Jako pitkittyi useiden kuukausien ajaksi, mutta neuvotteluiden jälkeen saavutettiin tyydyttävä ratkaisu. Kiinteistöön perustettiin kaikkien sopimalla tavalla murto-osainen yhteisomistussuhde, joka jaetaan myöhemmin halkomistoimituksessa.

Toisessa perinnönjaossa ArvoLexin toiminta käsitti pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävän hoitamisen käräjäoikeuden määräyksin. Omaisuus kartoitettiin ja arviointiin, sekä toimitettiin ositus lesken ja pesän välillä. Toimitus tapahtui sovinnollisesti. Samaan aikaan sovittiin yllättävän korjaustarpeen järjestämisestä, sekä kustannusten jaosta. Pesään järjestettiin osakkaalle selvyyden vuoksi edunvalvonta mahdollista ristiriidan tilannetta ennakoiden. Kuolinpesän metsä- ja pelto-omaisuus realisoitiin käypään hintaan. Lopulta toimitettiin perinnönjako, joka myös tapahtui sovinnollisesti.

OTA YHTEYTTÄ
close slider