KHO:n mukaan ympäristöluvan muuttaminen toiminnanharjoittajan ilmoituksesta ei edellyttänyt toiminnallista muutosta KHO:2022:113

ArvoLexin asiakkaalle A oli myönnetty ympäristölupa eläinsuojalle muun muassa lehmien pitoon. Luvan mukaan lietelantasäiliöt tuli kattaa kiinteällä katteella. A oli hakenut aluehallintovirastolta ympäristöluvan muuttamista niin, että lietelantasäiliöt olisi voitu kiinteän katteen sijaan kattaa merkittävästi edullisemmalla kelluvalla katteella. Koska toiminta ei ympäristönsuojelulain muutoksen takia edellyttänyt enää lupaa, A:n hakemus käsiteltiin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa ilmoitusasiana.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen oli hylännyt A:n ilmoituksen, koska kelluvalla katteella peitettyjen lietelantasäiliöiden etäisyys hajusta mahdollisesta häiriintyvistä lähimmistä kohteista ei olisi täyttänyt eläinsuoja-asetuksen mukaista vähimmäisetäisyyttä. A valitti asiasta hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen mm.  siksi, ettei A:n ilmoituksessa ollut esitetty eläinsuojatoimintaan mitään toiminnallista muutosta.

Haimme A:lle valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, joka myönsi valitusluvan, hyväksyi valituksen ja palautti asian kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle käsiteltäväksi.  Korkein hallinto-oikeus totesi mm, ettei ympäristöluvan muuttaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n 1 momentin mukaisesti toiminnanharjoittajan ilmoituksesta edellyttänyt toiminnallista muutosta.

OTA YHTEYTTÄ
close slider