KHO:n päätös ympäristöluvan muuttamisesta

KHO:n päätös ympäristöluvan muuttamisesta

KHO:n mukaan ympäristöluvan muuttaminen toiminnanharjoittajan ilmoituksesta ei edellyttänyt toiminnallista muutosta KHO:2022:113 ArvoLexin asiakkaalle A oli myönnetty ympäristölupa eläinsuojalle muun muassa lehmien pitoon. Luvan mukaan lietelantasäiliöt tuli kattaa...
Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

ArvoLex lakimies avusti maatilaa tilusjärjestelyn yhteydessä toimitetussa halkomistoimituksessa. Asiassa oli ollut erimielisyys erityisesti kokonaisarvohalkomisena toiselle osapuolelle jääneiden talouskeskuksen rakennuksien arvosta. Toimituksen ratkaisun...
Yhtymän purkaminen

Yhtymän purkaminen

Maansiirtoalan yrittäjä tarvitsi asiantuntija-apua yhteisen yhtymän purkamisessa. Jutussa saavutettiin neuvottelujen jälkeen sovintoratkaisu. Asiassa oli kysymys uskotun miehen johdolla tehdystä omaisuuden myynnistä tai jakamisesta laki eräistä yhteisomistussuhteista...
Tulipalovahingon korvaus

Tulipalovahingon korvaus

ArvoLexin lakimies avusti maatilaa tulipalovahingon korvaamisasiassa, jossa oikeudenkäynnin aikana saavutettiin osittainen sovinto. Asiassa oli erimielisyyttä maatilaa velvoittavien vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisesta, mutta myös tulipalon etenemiseen...
OTA YHTEYTTÄ
close slider