Tilusjärjestely

Tilusjärjestely

Arviointikeskus oli asiamiehenä tilusjärjestelyssä, jossa oli kyse tilikorvausten kohtuullisuudesta sekä tilusjärjestelyn aikana toteutetuista maanhankinnoista tilusjärjestelyn vastikemaana. Päämies sai Arviointikeskuksen tuella merkittävän muutoksen...
Omakotitalon urakkariita

Omakotitalon urakkariita

Arviointikeskus oli asiamiehenä urakointiasiassa, joka koski urakkasuorituksen kohtuullisuutta ja oikeamääräisyyttä omakotitalon rakentamisen osalta. Asiassa pidettiin katselmukset, ja osapuolet kirjelmöivät asiamiesten välityksellä pääsemättä kuitenkaan sovintoon....
Omakotitalon kauppariita

Omakotitalon kauppariita

Arviointikeskus oli asiamiehenä omakotitalon kauppariidassa, jossa oli kyse kosteusvaurioituneen kohteen kaupan purkamisesta tai hinnan alennuksesta. Asiantuntija- ja arviolausuntojen myötä päämies saavutti merkittävän...
OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot