Lahden kehätie

Lahden kehätie

ArvoLex on mukana Lahden kehätien maantietoimituksessa, joka on suurimpia parhaillaan rakenteilla olevia tiehankkeita. Maantietoimitus alkoi jo vuonna 2016, jolloin tiealueet otettiin haltuun lunastajan toimesta. Samalla ryhdyttiin käsittelemään maapohjakorvauksia...
Kansainvälinen perinnönjako

Kansainvälinen perinnönjako

ArvoLexin lakimies toimi asiamiehenä tilanteessa, jossa sekä perinnönjättäjä että perilliset asuivat ulkomailla. Perintöön kuului Suomessa sijaitseva kiinteistö ja vainajan tilivarat. ArvoLex hoiti perinnönjaon ja lainhuudatuksen asiamiesten puolesta nopeasti ja...
Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Avustimme kiinteistöyhtymän osakkaita yhtenä ryhmänä yhtymän jakoa koskevissa neuvotteluissa. Esittämiemme kompromissiehdotusten ja auktorisoidun kiinteistöarvioijamme arvonmäärityslausunnon myötä osakkaat saavuttivat kaikkia tyydyttävän lopputuloksen. Näin vältettiin...
Maatilaa edustamassa

Maatilaa edustamassa

ArvoLex edusti maatilaa sopimusneuvotteluissa koskien oppilaitosten kanssa laadittavia laajoja kehittämis- ja yhteistyösopimuksia. Neuvottelut johtivat merkittäviin sopimuksiin, jotka palvelevat sopimusosapuolten lisäksi koko seutukunnan opiskeluelämää ja...
Maanvuokrasopimuksen riita-asia

Maanvuokrasopimuksen riita-asia

ArvoLex oli asiamiehenä maanvuokrasopimuksen pätevyyttä koskevassa riita-asiassa, jossa päämiehenä oli vuokramies. Vuokrasopimuksen sitovuus oli kiistetty velvoiteoikeudellisiin ja henkilökohtaisiin syihin vedoten. ArvoLexin tuella osapuolet päätyivät...
OTA YHTEYTTÄ
close slider