Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

Maatilan tilusjärjestely, halkomistoimitus

Arviointikeskus lakimies avusti maatilaa tilusjärjestelyn yhteydessä toimitetussa halkomistoimituksessa. Asiassa oli ollut erimielisyys erityisesti kokonaisarvohalkomisena toiselle osapuolelle jääneiden talouskeskuksen rakennuksien arvosta. Toimituksen ratkaisun...
Yhtymän purkaminen

Yhtymän purkaminen

Maansiirtoalan yrittäjä tarvitsi asiantuntija-apua yhteisen yhtymän purkamisessa. Jutussa saavutettiin neuvottelujen jälkeen sovintoratkaisu. Asiassa oli kysymys uskotun miehen johdolla tehdystä omaisuuden myynnistä tai jakamisesta laki eräistä yhteisomistussuhteista...
Tulipalovahingon korvaus

Tulipalovahingon korvaus

Arviointikeskuksen lakimies avusti maatilaa tulipalovahingon korvaamisasiassa, jossa oikeudenkäynnin aikana saavutettiin osittainen sovinto. Asiassa oli erimielisyyttä maatilaa velvoittavien vakuutuksen suojeluohjeiden noudattamisesta, mutta myös tulipalon etenemiseen...
Palkkavaatimuksen käsittely

Palkkavaatimuksen käsittely

Maatila tarvitsi lakimiestämme avustamaan työntekijänä olleen henkilön palkkavaatimusten käsittelyssä. Palkkaa koskevat erimielisyydet johtivat palkkakirjanpidon ja maksettujen korvausten käsittelyyn usean vuoden ajalta, sekä ylitöitä koskevan sopimuksen käsittelyyn...
OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot